Artikelen door It Ljochtbeaken

Trefpunt Beetsterzwaag

Optreden in het Trefpunt, te Beetsterzwaag. Op zondag 14 Januari 2018 gingen we met zijn allen naar Beetsterzwaag om de Eredienst bij te wonen bij Talant, met als thema: Laat je licht schijnen…! Voor de dienst zongen we 2 liederen: Ik zal er zijn voor jou en het Hemelse lied. Het welkomslied was: Kom binnen, […]

Volkskerstzang 2017 Haulerwijk

Verslag van de jaarlijkse volkskerstzang 12de editie in de sporthal “De Bongerd” in Haulerwijk op zaterdag 23 – 12 -2017 aanvang 19.30 uur. Medewerkenden; mannenkoor Eiland Urk 80 man olv  Gerrit Schinkel de leden waren allen in Urkerkledij en de begeleiding op het orgel Hendrik van Veen, en pianist Gerwin van der Plaats. Muziekvereniging ”Excelsior’ […]

Lichtpunt Kollumerzwaag

17-12-2018 Lichtpunt Kollumerzwaag Optreden “Het Lichtpunt” in de PKN kerk te Kollummerzwaag 17-12-2017 Om 14.45 uur vertrek vanaf J. Witteveen voor een zangdienst bij “Het Lichtpunt” aan de Foarwei 111 te Kollummerzwaag waar we al eerdere optredens verzorgd hadden. Maar zaterdagmiddag kregen we e-mail van Ype Roijenga dat, er een uitslaande brand geweest was in […]

Dienst Ferwert

Optreden  “it Ljochtbeaken” op zondag 29 okt.  in de Liudgertsjerke in Ferwert. De kerkdienst begon om 7 uur s,avonds en op de weg erheen viel het   op dat het  al zo donker is  om die tijd. Het is wel even wennen en omschakelen nu pas de wintertijd is ingegaan. Zodra je de “Wâlden” uit rijdt kom […]

Zangdienst VGK Noordwolde

Optreden in de Voortgezette Geref. Kerk te Noordwolde op 22-10-2017 Wat is dat toch fijn om als koor geestelijke (samenzang)liederen te mogen zingen! Zo ook deze zangavond bij “Noordwolde zingt!” in een volle kerk. Voor de vierde keer waren we hier present, een teken dat onze zang wordt gewaardeerd. Het was voor ons als koor […]

Sing-in “Het Lichtpunt” te Kollumerzwaag

Welleswaar zonnig maar toch koud is het deze zondagmiddag als we naar het Lichtpunt in Kollumerzwaag rijden. Het is voor “het Ljochtbeaken” alweer voor de 5e keer in vijf jaar dat we er mogen zingen. Nu ik dit schrijf valt het me op dat “Het Ljochtbeaken “ en “Het lichtpunt” eigenlijk dezelfde naam dragen. En […]