Artikelen door It Ljochtbeaken

Sing-in “Het Lichtpunt” te Kollumerzwaag

Welleswaar zonnig maar toch koud is het deze zondagmiddag als we naar het Lichtpunt in Kollumerzwaag rijden. Het is voor “het Ljochtbeaken” alweer voor de 5e keer in vijf jaar dat we er mogen zingen. Nu ik dit schrijf valt het me op dat “Het Ljochtbeaken “ en “Het lichtpunt” eigenlijk dezelfde naam dragen. En […]

Dienst PKN Haulerwijk

Op 19 februari hadden wij een optreden in gebouw De Oerdracht van de Protestantse Gemeente in Haulerwijk, een thuiswedstrijd zeg maar. Vooraf aan de dienst hebben we enige liederen gezongen: Het Hemelse lied, Ik bewaar je en Ik ben zo dankbaar, Heer. De muzikale begeleiding was van Anneke Haaisma en natuurlijk Jaap Kuperus. De dienst […]

Dienst Trefpunt Beetsterzwaag

Op Zondag 5 februari kwamen we 9.30 bij elkaar op het terrein van Jan Witteveen in Waskemeer, om te vertrekken naar Beetsterzwaag waar we waren uitgenodigd om op te treden in een kerkdienst voor mensen met een geestelijke en een lichamelijke beperking.

Een nieuw ljochtbeaken voor It Ljochtbeaken

Na 14 jaar trouwe dienst hebben we afscheid genomen van ons oude en vertrouwde ljochtbeaken. Op de nieuwjaarsborrel van het koor op drie januari presenteerde onze dirigent Jaap Kuperus ons nieuwe Ljochtbeaken. Hopelijk kunnen we hier weer jaren mee vooruit.

Benefietconcert Pinksterfeest Wijnjewoude

Verslag van het optreden van het benefietconcert voor het Pinksterfeest te Wijnjewoude op vrijdagavond 20.00 uur in de geref. kerk te Wijnjewoude. De eenheid in de naam van Jezus dat is de wens van de gezamelijke besturen van Unite in christ en het Pinksterfeest Wijnjewoude, daarom is besloten in het Pinksterweekend van 2017 gezamelijk een […]

Presentatie derde CD

PRESENTATIE DERDE CD door het INTERKERKELIJK MANNENKOOR IN SHANTY STIJL “IT LJOCHTBEAKEN” uit Waskemeer- Haulerwijk e.o. met als dirigent- accordeonist Jaap Kuperus. op vrijdagavond 25 november a.s. vanaf 19.30 uur in KC “De Oerdracht”, Hoofdweg-Boven 77 te Haulerwijk. Verdere medewerkers aan deze avond: Tweeling Peter en Engbert Braam, bekend als de zingende Friese Simon & Garfunkel. Presentatie: […]

Plantsoenkerk de Wilp

Het is 23 Oktober 2016. Wij zijn uitgenodigd om te komen zingen in de plantsoenkerk te de Wilp. Het was een gezellige kleine kerk en die redelijk gevuld was, de stemming zat er direct goed in, Na twee liederen gezongen te hebben ging Gauke Krikke ons voor in 2 lezingen en gebed. Daarna zong het […]