Artikelen door It Ljochtbeaken

Lichtpunt Kollumerzwaag

Optreden in “Het Lichtpunt” te Kollumerzwaag   Kollumerzwaag begint voor ons koor zo geleidelijk aan een vertrouwd punt te worden. Dit jaar voor de vierde keer en al vrij snel wordt duidelijk dat we na deze keer opnieuw weer welkom zullen zijn. Een afspraak voor een vijfde optreden wordt tijdens de middag namelijk al weer […]

Oase Drachten

Verslag optreden in ”DE OASE” te Drachten. Op Zondag 24 Januari zijn we met ons koor it Lochtbeaken wezen zingen in  ‘de Oase’ te Drachten, wij waren ongeveer met 35 mannen. Het thema van de avond was “Onze levensweg” Voorganger was Mevr Froukje Wesseling uit de Tike, ons allemaal bekend en zeer vertrouwd en de […]

Hervormde Kerk Nijega

Herv. Kerk Nijega, 10 januari 2016   De wekker op 7 uur, want we gaan er als Ljochtbeakens ‘weer tegenaan’ deze zondagmorgen! Ons eerste optreden in 2016 is in de Herv. Kerk van Nijega. Een ruim 400 jaar oude kerk met een prachtig interieur! De koffie stond al klaar toen wij als koorleden in de […]

Smilde de Driemaster

Optreden in Woonzorgcentrum  ‘De Driemaster’ te Smilde Er zijn vele wegen die naar Rome leiden is een bekend gezegde. Wij moesten even puzzelen hoe te rijden naar Smilde i.v.m. de nieuw aangelegde weg N 381. Eenmaal aangekomen in zorgcentrum ‘De Driemaster’ waar de hal al rijk is versierd met kerstversieringen, worden we welkom geheten en […]

Zonnehuis Zuidhorn

Verpleeghuis “Het Zonnehuis” Zuidhorn 6-12-2015   Een dag nadat Sint en Piet naar Spanje waren teruggekeerd, gingen wij als Ljochtbeakens richting Zuidhorn in Grunningerland. En dat voor de tweede keer, want op 2 september 2012 waren we hier ook te gast. Van dhr. De Vries, die deze avond de leiding had, vernamen we dat meerdere […]

Hervormde Kerk Wijnjewoude

Zangdienst Vanavond mogen we meewerken aan de zangdienst in de Hervormde Kerk van Wijnjewoude. Een prachtige kerk, net gerestaureerd  (in ieder geval van buiten)  en alles nog in oude stijl zoals de oude herenbanken (daarin blijf je wel wakker) en de preekstoel met mooi houtsnijwerk. Zoals in zoveel oude kerken kun je ook in deze […]

Bergum Evangelisatiedienst

Afgelopen zondag 1 november mochten we als Ljochtbeaken in de Vrij Evangelische Gemeente in Burgum voor de vierde keer optreden. We waren hier een drietal keren eerder en de eerdere optredens zijn dus kennelijk goed bevallen. Deze avond werd evenals de vorige keren georganiseerd door de Werkgroep Zending en Evangelisatie van deze gemeente. De voorganger in de dienst […]

Wijnjewoude Israelzondag

Verslag optreden Wijnjewoude 04-10-2015 Het is Zondagmorgen 04-10-2015 dat we met ongeveer 35 man onderweg zijn naar Wijnjewoude om te zingen met ons koor It Lochtbeaken. Het is Israëlzondag in Wijnjewoude en iedereen had er een goed gevoel bij, na 3 liederen vooraf gezongen te hebben begon de dienst. Voorganger was Ds P.den Hollander uit […]

Brug Es Dwingeloo

Brug-Ees kerk Dwingeloo Vandaag mogen weer afreizen naar het Drentse Dwingeloo waar we door de jaren heen al een beetje kind aan huis te noemen zijn. In verband met de aanleg van de nieuwe 4 baans N 381 ondervinden we enige vertraging maar dat hebben we er graag voor over want de nieuwe weg is […]